Drive UNG-gruppe

Her finner du informasjonen og dokumenter du trenger for å administrere en UNG-gruppe.

 

Logg inn for digital rapportering her!
Levere årsrapport

Frist for innsending av årsrapport er 15. mars.

Se opplæringsvideo for hvordan fylle ut årsrapport til Misjonskirken UNG i Cornerstone. Årstallene er feil, men fremgangsmåten er den samme:

Ressurser til UNG-gruppe-administrasjon

Det du trenger finner du i vår ressursbank

Samle inn medlemskontigent

Huskeliste

 • Medlemskapet er frivillig: Personen selv (eller foresatte dersom barnet er under 15 år) må godta medlemskapet.
 • Registrer medlemmets fulle navn, adresse og fødselsår.
 • Registrer innbetalt kontingent-beløp (minimum 50kr) og betalingsmåte (kontant / kort / Vipps / faktura). Dette lagres som bilag i deres interne regnskap, sånn at dere kan vise til dette ved eventuell kontroll.
 • Man får kun støtte for tellende medlemmer, dvs. medlemmet må være under 26 år og ha betalt minimum 50,- i kontingent i grunnlagsåret. Men det er viktig at dere også registrer de som ikke er tellende medlemmer så vi får et total tall for medlemmer. Det er også viktig at medlemmet vet at ved å melde seg inn i en gruppe lokalt, så blir man medlem i Misjonskirken UNG. 

Demokrati

 • Alle Ung-grupper må ha demokratiske rettigheter for sine medlemmer. Derfor må man ha lokale vedtekter. Misjonskirken UNG har utarbeidet standard vedtekter, vi anbefaler å bruke dem. Hvis dere ønsker å endre på dem eller lage egne, så må de sendes inn til Misjonskirken UNG på forhånd og godkjennes. Du finner vedtektene HER, og de skal vedtas og underskrives av styre/hovedleder og ligge lokalt hos dere. 

Benytte Vipps?

Det er mulig å samle inn kontingent via Vipps. For at det skal bli godkjent, er det noen retningslinjer de lokale UNG-gruppene må forholde seg til. Disse retningslinjene er Misjonskirken UNG pålagt å følge, som medlem av Landsrådet fra Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, og mottaker av Frifond-støtte.

 1. Vipps Bedrift må benyttes. Man kan registrere seg med kirkas organisasjonsnummer, men pengene kan ikke gå inn på samme konto som kirkas øvrige inntekter. Opprett Vipps Bedrift her.
 2. Lag derfor egne salgssteder i Vipps til UNG-gruppene (etter eget behov), og legg inn kontonummer for disse. Hvert salgssted får et unikt Vipps-nummer.
 3. Når medlemmet betaler kontingent via Vipps, må medlemmet merker overføringen med fullt navn (dersom det er opprettet ett salgsted per UNG-gruppe), eller fullt navn +  gruppenavn (om man har ett felles salgssted for flere UNG-grupper). Det må også merkes med hvilket år medlemskontingenten gjelder for og at det er medlemskontingent det betales for. F.eks: medlemskontingent for 2021 for Emil Jensen Lista Barnekor. Man kan også lage kategorien medlemskontingent i Vipps for å gjøre det enklere med mindre tekst i meldingsfeltet. Dette er viktig da vi ved en eventuell kontroll må kunne vise til sporbarhet av hvert enkelt medlem.
 4. Ta vare på salgs- og oppgjørsrapporter i Vipps for den perioden det er benyttet.

TIPS TIL Å SAMLE INN MEDLEMSKONTINGENT

 • Tilhørighet! Dersom dere ikke har kommet i gang med aktivitet ennå, eller tidligere deltakere ikke har møtt opp når dere samles, kan kontingentoppfordringen bidra til å skape tilhørighet for dem som egentlig tilhører gruppen. En kontingentforespørsel kan også fungere som et kontaktpunkt og hjelpe medlemmene til å huske at de er en del av noe større.
 • Faktura: Noen syns det er lettere å forholde seg til faktura, og for mange barn og unge vil det å få et fysisk brev i posten oppleves som et høydepunkt. Særlig om du får på litt farger, og legger ved et godteri eller en annen liten overraskelse.
 • Arrangement: Det er en stor fordel å hente inn kontingent i forbindelse med arrangementer. Skal man ha en påmelding på forhånd uansett, kan kontingenten lett “bakes inn” i deltakeravgiften. Men husk at det må komme tydelig frem kontingentbeløp og hvilken gruppe man vil bli medlem av og for hvilket år det gjelder. (Husk at hver enkelt/foresatte må godkjenne medlemskapet hvis medlemmet er under 15 år).
  • Tips til arrangement dere kan hente inn kontingent gjennom:
   • Dagsleir
   • Grillfest
   • Småfellesskap
   • Juleavslutning
   • Fest på nyttårsaften
   • Ungdomsmøter (eks: Pizza og brus for 50 kr – og bli medlem)
   • Kino/utekino (eks: Popkorn og brus for 50 kr – og bli medlem)
   • NB! Viktig at medlemskapet er frivillig.
 • Samlingene: Ved ulike samlinger er det noen ganger man velger å registrere alle barn og ungdom ved oppmøte. Da kan man oppfordre til å betale der og da, enten på Vipps, betalingsterminal eller faktura.
  En del av foreldrene til medlemmene i de lokale gruppene går gjerne på gudstjeneste i samme kirke. Gi en oppfordring fra plattformen om å betale kontingent for deres barn og unge.
 • Påmeldinger: Enkelte grupper har påmelding til samlingene sine via f.eks Checkin. Legg til et valg om å betale kontingent når de samtidig melder seg på til aktiviteten dere skal ha. Her kan du også enkelt la dem betale med Vipps.
 • Andre forslag:
  • Gi ut et kult telefondeksel til alle som betaler kontingent.
  • Legg til en 50-lapp ved salg av t-skjorter/wristband/andre effekter. (Pass på at det kommer klart frem i innbetalingen at 50 kr er for medlemsavgift for søndagsskolen f.eks)
  • Gi et skriv til alle foreldre på søndagsskolen eller andre. gruppesamlinger som forklarer dem hva kontingentinnbetaling og medlemskap i en Misjonskirke Ung-gruppe betyr. Be dem ta med 50kr neste gang gruppen samles.
  • Om dere bruker Vipps i kirken, be ungdom/foreldre sende inn kontingenten på 50kr, merket med navn på medlemmet og navn på gruppa. Når bekreftelsesmeldingen har ankommet, kan denne vises frem og vedkommende blir registrert som betalende medlem.
  • Gi ut fakturaer som forklarer hva kontingentinnbetaling og medlemskap betyr til ungdommer eller foreldre slik at de slipper å huske kontanter. Dette må da skje i nært samarbeid med økonomiansvarlig, slik at man får fulgt opp hvem som betaler, og dermed fører dem inn som betalende medlemmer i medlemsdatabasen til Misjonskirken UNG.
  • Meld deg inn, få en gratis brus i kiosken
Aktuelle støttekilder for UNG-grupper

Barne- og ungdomsfondet Øst, Misjonskirken UNG

Formålet med fondet er å støtte tiltak som fremmer arbeid blant barn, unge og unge voksne i menigheter og foreninger, og utrustning av ledere i disse gruppene. Konfirmasjonsarbeid er prioritert. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss.


Kristelig studieforbund (K-stud)

Søk om støtte til:

 • Kurs og studiegrupper innen en rekke områder som bibestudier, menighet, misjon, sang og musikk, tro og kristenliv
 • All organisert opplæring for voksne (14+)
 • Pedagogiske utviklingsmidler

Nettsiden k-stud.no – klikk her.


Legathåndboken – tiltak for barne- og ungdomsarbeid – klikk her.

Kommunene – Tilskuddsportalen for om lag 150 kommuner (Skien, Kristiansand) – klikk her.

Støtte fra banker til gode tiltak og prosjekter, eksempel Sparebankstiftelsen – klikk her, og SR-bank – klikk her.

Trafo – gir inntil kr 10 000 i støtte til kreative og kunstneriske prosjekter – klikk her.

Ressursgrupper på Facebook

UNG-ledere på Facebook.
Dette er en gruppe for deg som er leder for en UNG-gruppe. Hensikten med gruppa er at Misjonsforbundet UNG sentralt primært kan tipse og minne om saker og frister som gjelder felles arrangementer, saker og hendelser.

Cornerstone-hjelp på Facebook
Intensjonen med dette forumet er at vi som medlemmer, medarbeidere og frivillige i menigheter tilknyttet Misjonskirken Norge kan dele erfaringer, stille spørsmål og bli kjent med andre som er brukere av Cornerstone.

Dette er en gruppe for deg som jobber med barn- og familiearbeid i Misjonskirken Norge. Du kan være pastor, arbeider, frivillig – poenget er at du er hovedansvarlig for en eller flere av gruppene i menigheten.

Trenger du hjelp?

Wenche Irene Myren

Administrasjonsleder
wenche@mknu.no – 958 88 082

Kontonummer

3000 15 09000

Org.nr:

970 545 204

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Instagram

YouTube

UNG er en del av kirkesamfunnet Misjonskirken Norge