Drive UNG-gruppe

Her finner du informasjonen og dokumenter du trenger for å administrere en UNG-gruppe.

 

Logg inn for digital rapportering her!
Levere årsrapport

Frist for innsending av årsrapport er 15. mars 2021.

Se opplæringsvideo for hvordan fylle ut årsrapport til Misjonskirken UNG i Cornerstone:

Ressurser til UNG-gruppe-administrasjon

Det du trenger finner du i vår ressursbank

Samle inn medlemskontigent

Huskeliste

 • Medlemskapet er frivillig: Personen selv (eller foresatte dersom barnet er under 15 år) må godta medlemskapet.
 • Registrer medlemmets fulle navn, adresse og fødselsår.
 • Registrer innbetalt kontingent-beløp (minimum 50kr) og betalingsmåte (kontant / kort / Vipps / faktura). Dette lagres som bilag i deres interne regnskap, sånn at dere kan vise til dette ved eventuell kontroll.
 • Man får kun støtte for tellende medlemmer, dvs. medlemmet må være under 26 år og ha betalt minimum 50,- i kontingent i grunnlagsåret. Men det er viktig at dere også registrer de som ikke er tellende medlemmer så vi får et total tall for medlemmer. Det er også viktig at medlemmet vet at ved å melde seg inn i en gruppe lokalt, så blir man medlem i Misjonskirken UNG. 

Demokrati

 • Alle Ung-grupper må ha demokratiske rettigheter for sine medlemmer. Derfor må man ha lokale vedtekter. Misjonskirken UNG har utarbeidet standard vedtekter, vi anbefaler å bruke dem. Hvis dere ønsker å endre på dem eller lage egne, så må de sendes inn til Misjonskirken UNG på forhånd og godkjennes. Du finner vedtektene HER, og de skal vedtas og underskrives av styre/hovedleder og ligge lokalt hos dere. 

Benytte Vipps?

Det er mulig å samle inn kontingent via Vipps. For at det skal bli godkjent, er det noen retningslinjer de lokale UNG-gruppene må forholde seg til. Disse retningslinjene er Misjonskirken UNG pålagt å følge, som medlem av Landsrådet fra Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, og mottaker av Frifond-støtte.

 1. Vipps Bedrift må benyttes. Man kan registrere seg med kirkas organisasjonsnummer, men pengene kan ikke gå inn på samme konto som kirkas øvrige inntekter. Opprett Vipps Bedrift her.
 2. Lag derfor egne salgssteder i Vipps til UNG-gruppene (etter eget behov), og legg inn kontonummer for disse. Hvert salgssted får et unikt Vipps-nummer.
 3. Når medlemmet betaler kontingent via Vipps, må medlemmet merker overføringen med fullt navn (dersom det er opprettet ett salgsted per UNG-gruppe), eller fullt navn +  gruppenavn (om man har ett felles salgssted for flere UNG-grupper). Det må også merkes med hvilket år medlemskontingenten gjelder for og at det er medlemskontingent det betales for. F.eks: medlemskontingent for 2021 for Emil Jensen Lista Barnekor. Man kan også lage kategorien medlemskontingent i Vipps for å gjøre det enklere med mindre tekst i meldingsfeltet. Dette er viktig da vi ved en eventuell kontroll må kunne vise til sporbarhet av hvert enkelt medlem.
 4. Ta vare på salgs- og oppgjørsrapporter i Vipps for den perioden det er benyttet.
Aktuelle støttekilder for UNG-grupper

Barne- og ungdomsfondet Øst, Misjonskirken UNG

Formålet med fondet er å støtte tiltak som fremmer arbeid blant barn, unge og unge voksne i menigheter og foreninger, og utrustning av ledere i disse gruppene. Konfirmasjonsarbeid er prioritert. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss.


Kristelig studieforbund (K-stud)

Søk om støtte til:

 • Kurs og studiegrupper innen en rekke områder som bibestudier, menighet, misjon, sang og musikk, tro og kristenliv
 • All organisert opplæring for voksne (14+)
 • Pedagogiske utviklingsmidler

Nettsiden k-stud.no – klikk her.


Legathåndboken – tiltak for barne- og ungdomsarbeid – klikk her.

Kommunene – Tilskuddsportalen for om lag 150 kommuner (Skien, Kristiansand) – klikk her.

Støtte fra banker til gode tiltak og prosjekter, eksempel Sparebankstiftelsen – klikk her, og SR-bank – klikk her.

Trafo – gir inntil kr 10 000 i støtte til kreative og kunstneriske prosjekter – klikk her.

Ressursgrupper på Facebook

UNG-ledere på Facebook.
Dette er en gruppe for deg som er leder for en UNG-gruppe. Hensikten med gruppa er at Misjonsforbundet UNG sentralt primært kan tipse og minne om saker og frister som gjelder felles arrangementer, saker og hendelser.

Cornerstone-hjelp på Facebook
Intensjonen med dette forumet er at vi som medlemmer, medarbeidere og frivillige i menigheter tilknyttet Misjonskirken Norge kan dele erfaringer, stille spørsmål og bli kjent med andre som er brukere av Cornerstone.

Dette er en gruppe for deg som jobber med barn- og familiearbeid i Misjonskirken Norge. Du kan være pastor, arbeider, frivillig – poenget er at du er hovedansvarlig for en eller flere av gruppene i menigheten.

Trenger du hjelp?

Wenche Irene Myren

Administrasjonsleder
wenche@mknu.no – 958 88 082

Kontonummer

3000 15 09000

Org.nr:

970 545 204

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Instagram

YouTube