Hva er frifond?

Frifond finansieres gjennom bevilgninger over statsbudsjettet og gjennom deler av overskuddet fra Norsk Tipping.

Misjonskirken UNG sentralt søker Landsrådet fra Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) om støtte, og fordeler pengene videre til de lokale gruppene. Midlene skal bidra til å øke aktiviteten i UNG-gruppene.

I 2023 mottok Misjonskirken UNG kr 2 203 715 fra Frifond. Fem prosent av dette går til administrasjon sentralt. Oversikten over støtte til de ulike gruppene kan du se HER.

HER finner du et godt eksempel på bruk av Frifondsmidler, teatergruppen Create i Søgne misjonskirke.

Slik søker du Frifond-midler

– Registrerte UNG-grupper med minst 5 medlemmer under 26 år har rett til å få Frifond-midler.

Oppstartstøtte
Ved registrering av ny UNG-gruppe, søker man om oppstartsstøtte ved å fylle ut og signere et elektronisk søknadsskjema.

Man kan søke om oppstartsstøtte fram til 15. september, og støtten utbetales fortløpende gjennom året. Oppstartstøtten er på 10 000 kroner. Støtten gis til de første 40 gruppene som søker. Etableres gruppen i et fylke som ikke har UNG-gruppe fra før, er støtten på 20 000 kroner, mens nye speidergrupper mottar 25 000 kroner.

Grunnstøtte
Grunnstøtte (driftsstøtte) utbetales automatisk, basert på innrapporterte tall fra fjoråret. Man trenger derfor ikke søke om grunnstøtte hvert år. Utbetaling av grunnstøtte (driftsstøtte), skjer i september/oktober.

Rapportering
Alle grupper som mottar Frifond-midler, forplikter seg til å levere årsrapport og å rapportere bruken av Frifond-midlene med tall fra regnskapet. Mottatte midler må brukes opp innen skoleåret er omme, og Frifond-midler skal ikke bli stående på konto til den lokale UNG-gruppen etter fristen for rapportering av midlene. All rapportering fra UNG-gruppene skjer til UNG sentralt.

Ressursfiler

HER finner du diverse filer du trenger, deriblant retningslinjer for Frifond, huskeliste for medlemsregistrering, med mer.

AKTUELLE FRISTER

Trenger du hjelp?

Wenche Irene K. Myren

Administrasjonsleder
wenche@mknu.no – 958 88 082

Kontonummer

3000 15 09000

Org.nr:

970 545 204

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Instagram

YouTube

Misjonskirken UNG er en del av kirkesamfunnet