Ressurser til UNG-kampanjen 2024 “200 gir 200” finner du HER.

For å gi det beste til våre barn

Alle ønsker vi å gi våre barn det beste vi har. Troen på Jesus kan vi gi barna fra de aller første årene, men hvordan gi troen videre så barna får en selvstendig, livslang tro?

Altfor mange ungdommer forlater menighetslivet når de blir tenåringer. Om hjem og kirke jobber sammen gir det oss den beste muligheten for å gi dem en levende tro og bevare dem i et kristent fellesskap.

Foreldre, menighetsmedarbeidere og ansatte i Misjonskirken UNG arbeider sammen for å gi barna det beste utgangspunktet. Mange steder trenger vi mange flere unge ledere som har hjerte og kompetanse. UNG satser derfor på ledertrening, ressurser og oppfølging.

Din gave hjelper oss så vi sammen kan gi Jesus-troen videre til barna.

Misjonskirken UNG tilfredsstiller skattelovens krav og er godkjent for å gi skattefradrag på gaver som er på minst 500 kroner og maksimalt 25 000 kroner – for året 2024.

 

 

Slik kan du gi en gave:

 

 

Fast giver

Gull verdt! For at vi sammen skal nå målene er faste givere en viktig pilar for å lykkes. Det er behov for flere faste giver. Du bestemmer selv beløpet og dato som trekkes per måned. Alle gaver har mulighet for skattefradrag.

Gi en enkeltgave

Vi satser på barn og unge! Ved å gi en generell gave disponerer vi pengene der det er størst behov. Ved å benytte deg av skjemaet på lenken under får du også mulighet til å få skattedrafrag på din gave. Takk for din gave!

Vipps – #81674

UNGs visjon er barn og unge for Kristus og menigheten! Du kan gi en gave via Vipps og pengene vil da disponeres der det er størst behov. Takk for din gave!

Gi via kontonummer

UNG sitt kontonummer er 3000 15 09000. Gaver gitt her vil bli disponert hvor pengene har størst behov. Takk for gaven!

Gi til et prosjekt

 

Leir og ledertrening

UNG satser på å utvikle og bygge gode og sunne ledere. På leirene og i samlingene gjennom året får unge ledere verdifulle erfaringer og viktig opplæring.

Leirene er en viktig arena der unge mennesker blir trent i å være ledere og ha ansvar for oppgaver. Dette er ofte starten på nye lederoppgaver, og flere ser vi blir gode ledere i misjonskirkenes barne- og ungdomsarbeid.

Touchpoint

Touchpoint ønsker å være en kirke for dem som ikke går i kirke, og et sted der unge mennesker trives så godt at de vil invitere med sine venner. Misjonskirken UNG satser derfor mye på at dette skal skje i enda flere byer og steder i Norge.

Touchpoint er et gratis tilbud som hovedsakelig baserer seg på frivillighet. Men kaffe og kaker, lyd- og lysanlegg, leie av lokale og lignende er ikke gratis. Det betyr at Touchpoint er avhengige av at frivillige gaver for å få arbeidet til å gå rundt.

Levende tro

Levende tro er en tenkning for å hjelpe menigheter og foreldre til å gi barna en varig og levende tro på Jesus. Etter ti års erfaringer fornyer vi og utvikler ressurser og satsingen.

En gave til ressursutvikling for Levende tro vil bety mye for satsingen.

Speider

Misjonskirken Speiderkorps (MSK) har i nærmere 750 speidere fordelt på 18 speidergrupper (per 2019). Korpset er en del av Misjonskirken UNG og er et av speiderkorpsene som tilhører Norges speiderforbund (NSF).

MSK arrangerer kurs og leirer for alle gruppene og deltar på felles landsleirer i NSF. Se oversikt på HER.

La kollekten gå til UNG!

En kollekt til UNG er en fin måte å samle inn en gave til UNG, men også å informere om arbeidet som drives!

I lenken under finner du filmer som viser noe av det arbeidet UNG driver med. Bruk gjerne filmene når du samler inn en gave til UNG.

Vipps og kontonummer til UNG finner du i teksten over.

Kontonummer

3000 15 09000

Org.nr:

970 545 204

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Instagram

YouTube

Misjonskirken UNG er en del av kirkesamfunnet