Levende tro

Hjem + kirke = bedre sammen!

Hva er Levende tro?

Levende tro er Misjonskirken UNGs verktøy for at barna og de unge skal få en tro som varer!

Koblingen mellom hjem og kirke er sentral i Levende tro. Når hjem og kirke drar i samme retning, er sjansen mye større for at den unge vil lære Jesus å kjenne, og få en tro som varer livet ut.

Hvorfor Levende tro?

Erfaring viser at mange av de som vokser opp i kristne hjem og kirker, velger troen bort når de blir voksne. Det vil vi gjøre noe med!

Når verdiene fra Levende tro preger det vi gjør, utrustes vi til å gi troen videre slik at de unge får egne erfaringer med Gud. Da vil de kunne få en levende tro på Jesus livet ut.

Kjerneverdier

Relasjoner

Hva var vi uten hverandre? Relasjonene knytter oss sammen, enten det er snakk om våre nærmeste eller andre.

Den viktigste relasjonen et barn har, er den til foreldrene. I tillegg trenger barnet andre voksne, i form av storfamilien, ledere og andre. Ikke minst trenger den unge venner! Det å legge til rette for at den unge omkranses av gode relasjoner, er viktig for at troen skal gis videre på en god måte. Uten relasjoner, ingen innflytelse – derfor er det å legge til rette for gode relasjoner helt essensielt i Levende tro.

Rytme

Uten hjerterytme, dør vi! Uten en rytme for troen, kan også troen dø.

I Levende tro vil vi derfor hjelpe hver av oss til å finne vår rytme for livet med Gud. Når barnet vokser opp i et hjem der det er naturlig å ha en rytme for dette i hverdagen, vil det etterhvert kunne finne sin rytme, sine pulsslag i livet med Gud. Slike rytmeslag kan være bønn, bibel, fellesskap med andre, tjeneste og/eller lovsang – alt krydret med gjestfrihet og det å trives i hverandres selskap.

Gode grunner

Rytmen og relasjonene kan være så gode som de vil, men om den unge ikke opplever at det er gode grunner til å tro, er vi like langt! Derfor er det viktig at den unge får undervisning om bibelens troverdighet, om den faktiske eksistensen til Jesus og om at frelsen avhenger av Jesus, ikke meg – dette gir den unge objektive grunner til å gro.
 
Når dette kobles med den unges egne erfaringer med Gud, der Den hellige ånd får skape noe i den enkelte, vil den unge få subjektive grunner til å ha en levende tro livet ut.

Vi hjelper deg med å skape levende tro i din menighet!

Linda Andernach Johannesen

Levende tro-konsulent
linda@mknu.no – 932 37 021

Kontonummer

3000 15 09000

Org.nr:

970 545 204

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Instagram

YouTube

Misjonskirken UNG er en del av kirkesamfunnet