«Speidere for Kristus og menigheten!» 

Misjonskirken Speiderkorps (MSK) er en del av UNG, og samtidig tilknyttet Norges speiderforbund. Korpset har eget korpsstyre, korpsleder og ansatt speiderkonsulent. Lederutvikling, kristen trening, samfunnsengasjement og misjon er viktige ord i arbeidet til Misjonskirken Speiderkorps. 

MSK er organisert med korpstinget som sitt øverste organ. Tinget som holdes hvert andre år, velger korpsstyret.

 

Lokale speidergrupper 

Misjonskirken Speiderkorps har 20 lokale speidergrupper rundt omkring i landet. Mange av gruppene samler speidere fra småskolealder og til godt voksne. De lokale gruppene har egne speidermøter og turer, og mange deltar også på leirer og kurs i regi av korpset og kretsen. Ønsker du å starte en speidergruppe i din menighet? Ta kontakt med speiderkonsulent Anita D. Isaksen. Du finner kontaktinfo lengre ned på siden.

Leirer og kurs

Misjonskirken Speiderkorps arrangerer flere leirer og kurs i løpet av året. Hver høst er det kombikurs på Hovden, for speidere fra 12 år og oppover. I forkant av kombikurs er det stabslederhelg for lederne. Annenhver sommer er det Falkeleir for speidere i ungdomsskolealder, og hvert annet år sender vi rovere på teamtur til Romania. I tillegg er det felles leir med de andre korpsene hvert fjerde år. Bli gjerne med på spennende og lærerike turer!  

Hvert år, 4. helgen i september på Hovden i Setesdalen.

Kombikurset er en viktig ledertreningsarena! Kombikurs er samlebetegnelse på mange kurs som blir holdt samtidig. Hvert kurs har egne opplegg, med fellessamlinger der alle er sammen i badeland, grilling og gudstjeneste. Kursene er ledertrening for speiderledere og patruljeførere for MSK-speidere fra 7. klasse, til og med godt voksne.

Kurset er et omfattende tilbud for våre speiderledere. Det er en viktig møteplass der MSKs speiderledere og patruljeførere utvikler sin kompetanse, treffer nye og gamle speidervenner, og får oppleve gudstjeneste og spennende seminarer.

Kombi er inndelt i enkeltkurs som har egne opplegg tilrettelagt for ulike aldere og verv.  De enkelte kursene har sine egne program, med noen programposter felles.

Kursoversikt

Assistenten

Har du fylt 12 år og vil lære hvordan det er å lede en speiderpatrulje er dette kurset for deg. Vi sover inne hele helgen.

Peff 1

Peff 1 er et kurs for alle som går i 8. Klasse eller over. Stikkord: Speiderkunnskap, hvordan være patruljefører, turplanlegging, turgjennomføring og mye mer.

Peff 2

Peff2 handler om ledertrening og kurset er for deg som går i 9. Klasse. Stikkord: Samarbeid, konkurranser og en fantastisk naturopplevelse! Vi skal sove ute hele helgen.

Peff 3(ff)

Peff treff er en populær samling for eldre speidere som har deltatt på Peff 1 og Peff 2. For å være med på dette kurset må du være fylt 15 år i løpet av 2019. Det soves ute hele helgen

Roveren

Dette kurset er for deg som har deltatt på peff treff og har lyst på nye utfordringer. Kurset går på tur sammen og har gjerne to ulike overnattingssteder ute.

Programkurset

Programkurset krever ingen spesielle forkunnskaper og gir grunnleggende ledertrening for speiderledere. Passer bra for nye ledere. Aldersgrensen på dette kurset er 17 år.

Sosialen

Dette kurset er for ledere som har deltatt på programkurs og andre lederkurs tidligere. Her blir det lagt vekt på utveksling av erfaringer, tanker og ideer fra speiderhverdagen fra den enkelte deltaker i en ”løs” atmosfære.

Borettslaget

Dette er en samling for småbarnsfamilier hvor ”veien blir til underveis” og hvor det blir lagt opp til turer og aktiviteter etter barnas ønske og behov. Ta med deg hele familien og gode venner på hyttetur på høyfjellet!

Programkurset, Sosialen, Borettslaget og Gruppeledersamlingen har eget opplegg, men de har også noe fellesprogram. Disse kursene bor inne på hytter.

Første uken i august, hvert partalls år, på Forøya på Vegårshei.

Sommeren 1907 samlet Lord Baden-Powell 22 speidere på en øy i England for verdens første speiderleir. MSK arrangerer annethvert år falkeleir på en øy i Vegårdshei for 22 speidere, akkurat slik som verdens første speiderleir.

Leiren er uten tvil sommerens heftigste speideropplevelse, med spennende og utfordrende aktiviteter, knallgod stab og mange nye speidervenner.

Falkeleir gir garantert speiderminner for livet, og er en leiruke du aldri vil glemme.

Leiren er for patruljeførere og assistenter i ungdomsskolealder, med stikkord som mye gøy og moro, ledertrening, fantastisk natur, utfordringer og flere overraskelser. Leiren byr på bading, sommer og sol, og selvsagt mye speiding! Det er haik, og mange får med seg mye nyttig innhold som de kan bruke i egen speidergruppe eller senere på leir. Falkeleiren bør speiderne ikke gå glipp av!

MSK for Romania!

Misjonskirken Speiderkorps arrangerer en innsamlingsaksjon for å bidra til kjøp av et kirkebygg i Romania.

I sentrum av byen Onesti driver våre misjonærer Dorthe og Cornel Pascu en menighet. Det er et omsorgsfullt fellesskap som bringer håp til mennesker i Romania. Den lokale menigheten er engasjert i diakoni, evangelisering, menighetsplanting og barne- og ungdomsarbeid. Misjonsarbeidet utgjør en stor forskjell i menneskers liv i Onesti og i mange av de nærliggende landsbyene preget av dyp fattigdom.

Menigheten holder til i leide lokaler. Nå har vi mulighet til å kjøpe bygget, som er et verktøy i det flotte misjonsarbeidet som drives. MSK vil bidra og har derfor en innsamlingsaksjon fra 24. september 2023 til 15. mars 2024.

«En speider kjenner ansvar for seg selv og andre»

Konkurranse!

Innsamlingsaksjonen foregår som en konkurranse mellom speidergruppene. Dette er kanskje den største konkurransen MSK noen gang har hatt. I mars 2024 vil det være en MSK-gruppe som blir utpekt som vinnere og som får bære et gullskjerf som et tydelig tegn på deres formidable innsats!

Den gruppa som samler inn størst beløp per speider, inkludert ledere, vinner gullskjerf og is-fest på Felleskorpsleir på Lista i juni 2024! Arranger gjerne interne konkurranser mellom egne patruljer. Gode ideer til aksjoner finnes i ressursmappen.

Alle gruppene som deltar i innsamlingsaksjonen, får et speidermerke til alle sine betalte medlemmer.

Speidergrupper kan opprette egne innsamlingsaksjoner på MinAksjon.

Ressurser til bruk i innsamlingen finnes HER.

Kontaktinfo

Angelina Halvorsen Flåten

Speiderkonsulent

angelina@mknu.no – 989 95 496
 

Helene Bjørsvik

Korpsleder
helene.bjorsvik@gmail.com – 473 70 918

Korpsstyret 2022-2024

Bakerst, f.v: Henrik Lauritzen, Daniel Skogaker, Joakim Haugnes

Foran, f.v: Rebekka Tostrup Skogaker, Kine Evelyn Horn, Thea Jåvold, Helene Bjørsvik (Korpsleder)

Kontonummer

3000 15 09000

Org.nr:

970 545 204

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Instagram

YouTube

UNG er en del av kirkesamfunnet Misjonskirken Norge