«Speidere for Kristus og menigheten!» 

Misjonskirken Speiderkorps (MSK) er en del av UNG, og samtidig tilknyttet Norges speiderforbund. Korpset har eget korpsstyre, korpsleder og ansatt speiderkonsulent. Lederutvikling, kristen trening, samfunnsengasjement og misjon er viktige ord i arbeidet til Misjonskirken Speiderkorps. 

MSK er organisert med korpstinget som sitt øverste organ. Tinget som holdes hvert andre år, velger korpsstyret.

 

Lokale speidergrupper 

Misjonskirken Speiderkorps har 20 lokale speidergrupper rundt omkring i landet. Mange av gruppene samler speidere fra småskolealder og til godt voksne. De lokale gruppene har egne speidermøter og turer, og mange deltar også på leirer og kurs i regi av korpset og kretsen. Ønsker du å starte en speidergruppe i din menighet? Ta kontakt med speiderkonsulent Anita D. Isaksen. Du finner kontaktinfo lengre ned på siden.

Leirer og kurs

Misjonskirken Speiderkorps arrangerer flere leirer og kurs i løpet av året. Hver høst er det kombikurs på Hovden, for speidere fra 12 år og oppover. I forkant av kombikurs er det stabslederhelg for lederne. Annenhver sommer er det Falkeleir for speidere i ungdomsskolealder, og hvert annet år sender vi rovere på teamtur til Romania. I tillegg er det felles leir med de andre korpsene hvert fjerde år. Bli gjerne med på spennende og lærerike turer!  

Kurset er et omfattende tilbud for våre speiderledere, og det er en viktig møteplass der MSKs speiderledere og patruljeførere utvikler sin kompetanse, treffer nye og gamle speidervenner, og får oppleve gudstjeneste og spennende seminarer.
Kombi-kurset er inndelt i enkeltkurs som har egne opplegg tilrettelagt for ulike aldere og verv.  De enkelte kursene har sine egne program, med noen programposter felles. 
Kombi-kurset foregår gjerne i september på Hovden.

Leiren er for patruljeførere og assistenter i ungdomsskolealder. Dette er en fantastisk leiruke med mye gøy og moro, ledertrening, ny læring, fantastisk natur, utfordringer og flere overraskelser. Leiren byr på nye speidervenner, bading, sommer og sol og selvsagt mye speiding! Det er haik, og mange får med seg mye nyttig innhold som de kan bruke i egen speidergruppe eller senere på leir. Falkeleiren bør speiderne ikke gå glipp av. De siste årene har leiren blitt arrangert på Forøya på Vegårshei.

Breiflabben er en leir som ligner på opplegget til Falkeleir, men med maritime omgivelser. Breiflabben blir en utfordrende, innholdsrik og spennende leir for patruljeførere og assistenter som går på ungdomsskolen. Leiren inneholder ledertrening, kristen trening, agentoppdrag, speiderlæring og mye gøy og moro!
Arrangeres i Haugesund.

Kontaktinfo

Anita Dencker Isaksen

Speiderkonsulent
anita@mknu.no – 980 78 757

Helene M. Gundersen

Speiderkonsulent
helene@mknu.no – 414 34 186

Helene Bjørsvik

Korpsleder
helene.bjorsvik@gmail.com – 473 70 918

Kontonummer

3000 15 09000

Org.nr:

970 545 204

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Instagram

YouTube