Den 12.-14. mars 2022 arrangeres det 32. ordinære korpsting i Misjonskirken Speiderkorps. Mjøndalen MSK er lokalkomité og sammen med Korpsstyret ønsker vi alle hjertelig velkommen til en helg med nye og gamle speidervenner, god mat, inspirasjon og Korpsting!

Nye lover for hvor mange man kan sende:
På korpstinget i 2021 ble det vedtatt nye lover for hvor mange delegater gruppene kan sende. Hver gruppe kan nå sende gruppeleder og en valgt delegat for hver ti betalende medlemmer, ved forrige årsskifte, som har stemmerett på korpstinget. Delegatene må være over 15 år, i tillegg må minst 1/3 av delegatene være under 26 år ved utgangen av 2022.

Gruppene kan sende så mange observatører de ønsker. Vi oppfordrer alle gruppene til å ta med seg unge og gamle ledere og reise sammen på tur til korpstinget.

Prisen per person er: 750,- og 550,- for bare lørdagen. Prisen er den samme uansatt hvor du sover. Påmeldingsfrist er 20. februar 2022.

Påmeldingen skjer her: https://www.checkin.no/event/38714/msk-korpsting-2022

Sakspapirer og vedlegg: