En kirke uten vegger

Av Linda Andernach Johannesen

 Det viktigste budet Jesus har gitt oss, er å elske Herren Gud og vår neste som oss selv. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å leve i dette, både i normale tider og i tider med kriser?
«En kirke uten vegger» handler om hvordan kirken kan kultivere et miljø der Gud kan gi vekst, slik at både barn, unge og andre kan få en tro som varer. For å gjøre det, må vi lære å skjelne, så vi vet hva som er rett og sant i stadig nye tider. Da kan vi være en kirke som gjør disipler også i fremtiden.

Snakk med oss!

Linda Andernach Johannesen

Levende tro-konsulent
linda@mknu.no – 932 37 021

Kontonummer

3000 15 09000

Org.nr:

970 545 204

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Instagram

YouTube

Misjonskirken UNG er en del av kirkesamfunnet