Ressurser til barnedåp og barnevelsignelse

Ressurser til barnedåp og barnevelsignelse

Film Barnevelsignelse og barnedåp er en gylden anledning til snakke med ferske foreldre om verdien av å ha enkle vaner for troen i hverdagen. Det kan bety mye for den lilles tro. Vi har laget fire filmer til å bruke ifm dette: To omhandler teologien, en sier litt om...
En kirke uten vegger

En kirke uten vegger

En kirke uten vegger Av Linda Andernach Johannesen  Det viktigste budet Jesus har gitt oss, er å elske Herren Gud og vår neste som oss selv. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å leve i dette, både i normale tider og i tider med kriser? «En kirke uten vegger» handler...
Fase-ressurser

Fase-ressurser

Det er bare en fase – så ikke gå glipp av den! Vi har laget fem fasekort som hjelper deg som voksen, til å forstå barnets utviklingsfaser enda bedre. Hver fase beskriver både barnets utvikling og hvilken rolle de voksne rundt kan ha i de ulike fasene. Hvordan...
Gi det videre!

Gi det videre!

«Gi det videre»-pakken kan hjelpe det å inspirere menighetens voksne til å gi Jesus videre til neste generasjon. Den inneholder fullt opplegg til menighetstur, eller til å sette tema i menigheten over en periode: Et fullskala Alle sammen-møte Tale til en gudstjeneste...