Under kan du lese om Create. De er registrert som en UNG-gruppe og er et godt eksempel på bruk av Frifondsmidler i UNG.

Create er et nyoppstartet barne- og ungdomsteater i Søgne, med barn og ungdommer fra Kristiansand kommune og øvingslokaler i Søgne misjonskirke. Gruppa har vokst frem ut av en årlig barnefestival, som Søgne misjonskirke har arrangert siden 2008, og er fortsatt tett knyttet til festivalen. I 2022 bestod gruppa av 17 deltakere fra 4. – 10. klasse. Vi hadde teaterøvelser hver uke (bortsett fra i skoleferier), med fokus på impro og grunnleggende teaterteknikker, samt forberedelser til forestillingene på Barnefestivalen. Vi skriver egen musikk, eget manus og lager alt av kulisser med hjelp av frivillige, og barna får være med og skape karakterer, konsept og historien som skal fortelles.

Barnefestivalen hadde i 2022 167 påmeldte deltakere fra 2.-7. klasse, fra fem ulike kommuner i Agder. Create satte opp en forestilling på fire episoder spilt fredag-søndag, hvor aktørene vekslet mellom å spille på scenen (live) og på lerret (forhåndsinnspilt film). Hver episode var på 15-20 minutter og ble avsluttet med en cliffhanger, som gjorde at deltakerne på festivalen hele tiden gikk og snakket om hva de trodde kom til å skje videre i skuespillet.

I tillegg til de 167 deltakerne mellom 7 og 12 år, var det ca 40 ungdommer og over 60 voksne, som var med som frivillige gjennom helgen. På søndagen fikk godt over 500 besøkende se slutten av helgens historie.

Dette var et lærerikt prosjekt for Create, og mange av aktørene fikk oppdage en genuin glede av å stå på scenen og formidle, samtidig som gruppa ble skikkelig sammensveiset.

Vi vil takke for støtten vi fikk til å jobbe med dette prosjektet!